Πού είναι η αλήθεια ;

https://www.youtube.com/watch?v=NROvHSW5NdA&ab_channel=OrthodoxSaints Πού είναι η αλήθεια ; Του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου. Από την Φωνή των Πατέρων Ι.Μ. Παρακλήτου πηγή