Αββά Ισαάκ του Σύρου – Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του

Αββά Ισαάκ του Σύρου - Ψήγματα Χρυσού από τους Ασκητικούς Λόγους του   ΜΕΛΕΤΗΜΑ 1ον   Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής, που γεννάται από την πίστη και σπέρνεται στην καρδιά, που καταγίνεται στα της σωτηρίας της ψυχής. Αρχή της εναρέτου [...]