ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου   Κάθε μέρα πρέπει να στοχάζεσαι και από ενα. ΗΜΕΡΑ 1. Περί τής αξίας τής σωτηρίας. Α΄. Η σωτηρία μου είναι μία πραγματεία όλη ιδικήν μου εάν εγώ δέν έχω έννοιαν δι αυτήν, ποίον άλλον εννοιάζει δι εμέ; Β΄. Είναι πραγματεία [...]