28 05, 2020

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

By |2020-05-28T21:45:25+00:00May 28th, 2020|Διάφορα θέματα, Επεξηγηματικά βίντεο, ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ|Comments Off on ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=9BRmKnQmqH4&feature=youtu.be ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφάλαιο 1 1.1 Ἀποκάλυψις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ, 1.2 ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν [...]

22 05, 2020

Επτά ωφέλιμες και παρήγορες σκέψεις

By |2020-05-22T23:01:48+00:00May 22nd, 2020|Άρθρα-Επικαιρότητα|Comments Off on Επτά ωφέλιμες και παρήγορες σκέψεις

Στον καιρό των θλίψεων θα ωφεληθείς πολύ, αν φέρνεις συχνά στο νου σου τις ακόλουθες σκέψεις, μελετώντας και αναλύοντάς τες σε βάθος και πλάτος με τον δικό σου τρόπο και λογισμό. Τι ήσουνα πρίν γεννηθείς, πρίν κάν συλληφθείς στη μήτρα της μητέρας σου; Δεν [...]

22 05, 2020

ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

By |2020-05-22T08:40:10+00:00May 22nd, 2020|Πνευματικά Γυμνάσματα|Comments Off on ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου   Κάθε μέρα πρέπει να στοχάζεσαι και από ενα. ΗΜΕΡΑ 1. Περί τής αξίας τής σωτηρίας. Α΄. Η σωτηρία μου είναι μία πραγματεία όλη ιδικήν μου εάν εγώ δέν έχω έννοιαν δι αυτήν, ποίον άλλον εννοιάζει δι εμέ; Β΄. Είναι πραγματεία [...]

22 05, 2020

Θεία Κοινωνία – Ασθένειες- π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

By |2020-05-22T06:01:36+00:00May 22nd, 2020|Άρθρα-Επικαιρότητα|Comments Off on Θεία Κοινωνία – Ασθένειες- π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

https://www.youtube.com/watch?v=fOpJNMYcihI

6 05, 2020

Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας ψάλλει την Παναγία

By |2020-05-06T09:42:02+00:00May 6th, 2020|Διάφορα θέματα|Comments Off on Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας ψάλλει την Παναγία

https://youtu.be/MGO5iXuZwwc Πηγή

19 04, 2020

Στην Ανάσταση του Κυρίου – Αγίου Νικοδήμου (32)

By |2020-04-19T12:44:54+00:00April 19th, 2020|Πνευματικά Γυμνάσματα|Comments Off on Στην Ανάσταση του Κυρίου – Αγίου Νικοδήμου (32)

https://youtu.be/tmW_Gbw_3qk ΜΕΛΕΤΗ ΛΒ’  Στην Ανάσταση του Κυρίου, στην οποία οφείλουμε να χαρούμε μαζί. Α’. Με τον Χριστό που αναστήθηκε. Β’. Με την αγιώτατη μητέρα του. Γ’. Με το σώμα μας. Α’. Σκέψου, αγαπητέ, ότι εμείς παρακινούμενοι από τον προφήτη Δαυίδ που λέει να ευφραινώμαστε στην ημέρα [...]

6 04, 2020

Όταν ο Κύριος ήταν πάνω στον Σταυρό (31)

By |2020-04-06T08:09:33+00:00April 6th, 2020|Πνευματικά Γυμνάσματα|Comments Off on Όταν ο Κύριος ήταν πάνω στον Σταυρό (31)

https://www.youtube.com/watch?v=lIIhUmP7x4Y Όταν ο Κύριος ήταν πάνω στον Σταυρό, στον οποίον Α’. Υπέφερε πάρα πολύ ως προς το σώμα. Β’. Υπέφερε πάρα πολύ ως προς την ψυχή. Γ’. Μας άφησε ως διδασκαλία του τους επτά λόγους του. Α’. Σκέψου, αγαπητέ, ότι ο Ιησούς Χριστός [...]

2 04, 2020

28 Στήν άρνηση του Αποστόλου Πέτρου

By |2020-04-02T12:08:30+00:00April 2nd, 2020|Πνευματικά Γυμνάσματα|Comments Off on 28 Στήν άρνηση του Αποστόλου Πέτρου

https://www.youtube.com/watch?v=uENSnTZd1uA Στην αρνησι του Αποστόλου Πέτρου, που προήλθε Α’. Από την υπερηφάνεια. Β’. Από την αδιαφορία. Γ’. Από την έλλειψι τής προσευχής. Α’. Σκέψου, αδελφέ, από πού προήλθε εκείνη η φοβερή πτώσις της αρνήσεως του αποστόλου Πέτρου, που ενώ προηγούμενος ήταν τόσο θερμός μαθητής του Ιησού [...]

23 03, 2020

Πως να κοινωνούμε τον Χριστό σε περίπτωση που δεν μπορούμε να πάμε Εκκλησία – Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

By |2020-03-23T12:59:35+00:00March 23rd, 2020|Άρθρα-Επικαιρότητα|Comments Off on Πως να κοινωνούμε τον Χριστό σε περίπτωση που δεν μπορούμε να πάμε Εκκλησία – Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης

Αν και μυστηριακά δεν μπορούμε να δεχθούμε τον Κύριό μας περισσότερο από μία φορά την ημέρα, όμως πνευματικά και νοερά μπορούμε να τον δεχώμαστε κάθε ώρα και κάθε στιγή δια μέσου της εργασίας όλων των αρετών και των εντολών και ιδιαιτέρως με την θεία [...]